ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 امور دامنه ها

در صورتی که هر گونه درخواست پشتیبانی درخصوص دامنه های ثبت شده در مارال هاست دارید و یا مشکلی در ثبت ، انتقال و تمدید دامنه دارید درخواست خود را در این بخش مطرح نمایید

 پشتیبانی فنی سرویس های میزبانی وب

در صورتی که هر گونه سوال و یا درخواستی فنی درخصوص سرویس های میزبانی خود دارید در این بخش مطرح نمایید

 امور نمایندگان

در صورتی که نماینده یکی از سرویس های یا محصولات هوشمند رایانه هستید می توانید درخ